КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Україна,
м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 5
+380664766158,
Історія розвитку Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти бере свій відлік від року створення Сумської області. Інститути удосконалення вчителів та інших працівників народної освіти рішенням РНК СРСР створено в 1938 році при обласних і крайових відділах народної освіти).

Отже, наш рік народження – 1939. Інститут удосконалення вчителів – установа, що відносилась до Міністерства освіти Української РСР, в області безпосередньо підпорядковувалася обласному відділу народної освіти.

На перших етапах свого існування інститут мав на меті забезпечити якісне підвищення рівня кваліфікації педагогічних, керівних кадрів освіти та їх ідейно-політичне зростання. Основний зміст роботи інституту полягав у перепідготовці педагогічних кадрів на курсах і семінарах; проведенні методичної роботи з учителями; вивченні та розповсюдженні передового педагогічного досвіду; проведенні обласних конференцій, семінарів; вивченні стану викладання, навчально-виховної роботи в школах області; виданні методичних листівок, плакатів тощо.

Протягом 70-ти років свого існування назва інституту кілька разів змінювалася, визначилися нові пріоритети. Зокрема, з 1939 року по 1994 рік він мав назву – обласний Інститут удосконалення вчителів; з 1994 року по 2001 рік – називався обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів (наказ управління освіти від 29.12.1994 р. №194); з 2001 року – Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (комунальний заклад) (наказ управління освіти і науки Сумської обласної ради від 31.01.2001 р. №36).

На сьогодні комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – вищий навчальний заклад ІІІ-ІV рівня акредитації.