Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Україна,
м. Тернопіль,
вул. М. Кривоноса, 2
+380661299137,
Нещодавно Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка відзначив своє 205-річчя. Його історія розпочинається з часу відкриття в 1805 році Кременецького ліцею. Це один із найстаріших вищих навчальних закладів у західному регіоні України, який сьогодні є престижним освітнім і культурним закладом, науково-методичним центром педагогічної освіти та науки Тернопілля. За результатами рейтингу вищих навчальних закладів освіти України університет увійшов до складу трьох кращих гуманітарних і педагогічних ВНЗ, нагороджений дипломами лауреата Міжнародного Академічного Рейтингу популярності та якості "Золота Фортуна".

За роки існування університет підготував понад 55 тисяч фахівців для середніх загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів. Тисячі наших вихованців стали визнаними майстрами педагогічної справи, вченими, відомими своїми науковими здобутками не лише в Україні, а й далеко за її межами. Чимало з них нині займають професорські посади в багатьох вищих навчальних закладах нашої країни, працюють у системі державного управління, проявили себе знаними громадськими діячами. Серед них – Михайло Цимбалюк, голова Львівської обласної державної адміністрації, Григорій Терещук, перший проректор нашого університету, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, Андрій Давиденко, народний депутат України, Анатолій Кудренко, ректор Сумського державного педагогічного університету імені А. Макаренка, Олена Підгрушна, чемпіонка Європи з біатлону, учасниця зимових Олімпійських ігор, Іван Шкварло, переможець Параолімпійських ігор, кавалер ордену «За заслуги ІІ ступеня», Анжела Балахонова, заслужений майстер спорту, учасниця Олімпійських ігор, срібний призер чемпіонату світу, чемпіонка Європи, багаторазова рекордсменка світу та Європи. Студентська команда з футболу стала чемпіонами Європи серед університетів 2009 року та бронзовими призерами чемпіонату світу 2010 року.

Особливу увагу приділяємо підготовці науково-педагогічних кадрів. Успішно функціонує аспірантура, де навчаються понад 160 обдарованих молодих людей із 22 спеціальностей, а також докторантура із семи спеціальностей. Лише за останні п’ять років 18 викладачів університету захистили докторські, 123 – кандидатські дисертації.

Вступникам університету пропонуємо широкий вибір спеціальностей, які вони за власним бажанням можуть освоїти під час навчання. З року в рік кількість спеціальностей збільшується. Підготовка фахівців здійснюється в Інституті педагогіки і психології та на дев'яти факультетах. Діють центри довузівської підготовки і післядипломної освіти. На 50 кафедрах університету працюють понад 500 викладачів, з них дійсний член та член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 3 академіки АНВШ України, 57 докторів наук, професорів, понад 300 кандидатів наук, доцентів. На денній та заочній формі навчання отримують освіту майже 8000 студентів.

Підготовці фахівців передує налагоджена система профорієнтаційної роботи. Тривалий час працює заочна математична школа, яка проводить профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді Тернопільщини та інших областей України. Із 1995 року при навчальному закладі функціонує навчально-науковий комплекс, до якого увійшли Кременецький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, Чортківське обласне педагогічне училище імені Олександра Барвінського, Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти. Діяльність цих підрозділів сприяє реалізації ступеневої підготовки педагогічних кадрів, якісному відбору абітурієнтів для здобуття освіти.

Протягом останніх років суттєво оновлено зміст навчальних планів і програм, запроваджено кредитно-трансферну систему навчання, комп'ютерні технології, проліцензовано нові спеціальності, вдосконалено навчальні плани та програми магістерської підготовки. Студенти університету систематично беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах, на яких здобувають призові місця та стають переможцями.

Міжнародна співпраця та зв’язки університету базуються на довготривалій договірній основі з вишами-партнерами, міжнародними освітніми центрами і організаціями, зокрема з Академією фізичного виховання (м. Вроцлав, Польща), Жешувським, Зеленогурським та Люблінським університетами (Польща), Університетом економіки в Бидгощі (Польща), Консорціумом українських університетів та Варшавського університету (Польща), Русенським університетом ім. Ангела Канчева (Болгарія), Університетом прикладних наук Цитау/Герліц (Німеччина), Східноєвропейським центром університету Гогенгайм (Штутгарт, Німеччина), Інститутом германістики університету м. Регенсбург (Німеччина), Вищою педагогічною школою Карінтії імені Віктора Франкеля (Австрія), Університетом Кемпбелсвіл (Кентуккі) (США), Університетом Центрального Арканзасу (США), Ростовським державним педагогічним університетом (Російська Федерація), багатьма іншими навчальними та науковими закладами.

Успіху сприяє й постійна увага адміністрації університету до матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. Маємо обладнані відповідно до сучасних вимог аудиторії, лабораторні приміщення з наочним приладдям і комп’ютерною технікою. До послуг студентів бібліотеки, укомплектовані потрібними посібниками та підручниками, спеціальною літературою, просторі читальні зали, віртуальна бібліотека навчальної і наукової літератури. Для зручності відвідувачів у книгозбірні створено відділ науково-технічної інформації та автоматизації, суттєво зросла база електронного каталогу і електронних версій видань. Підписання угоди з дилером російської державної бібліотеки дало змогу створити окремий дисертаційний електронний зал на основі даних цієї бібліотеки. Таким чином, за потреби можна працювати з повними текстами дисертацій, захищених у Росії з усіх наукових спеціальностей.

Університетська комп’ютерна мережа об’єднує усі навчальні корпуси і студентські гуртожитки оптоволоконним комплексом, який забезпечує доступ до глобальної мережі Інтернет. Кожен студент має можливість безкоштовно скористатися електронними бібліотечними фондами та електронними версіями навчальних курсів як нашого, так і базою даних інших навчальних закладів та центрів інформації. Функціонує бездротова мережа за допомогою технології Wi-Fi для забезпечення оперативного доступу мобільними пристроями до внутрішніх і зовнішніх ресурсів за допомогою Інтернету.

Ми в числі перших навчальних закладів України запровадили у навчальний процес ідеї Болонської декларації. Введено в обіг низку нормативних документів, які формалізують технологію навчання відповідно до вимог Болонського процесу. Запроваджено нові форми самостійної роботи студентів, їх послідовне і системне навчання в інтерактивному режимі. Введено в дію сервер управління навчальними ресурсами на основі системи MOODLE, що дає змогу викладачам уніфіковано готувати свої навчальні курси. Запроваджуємо постійно діючий моніторинг контролю якості освіти на основі сформованої бази діагностичних засобів внутрішнього контролю навчальних досліджень студентів.

Науковці університету працюють над розробкою державних та регіональних програм дослідження енергозбереження та краєзнавчого колориту нашого краю. На базі вишу щорічно проводяться 10-15 міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій і семінарів.

Одним із наших найважливіших стратегічних завдань є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог. Тому діяльність адміністрації університету нині підпорядкована якісній підготовці випускників, які могли б бути конкурентоздатні на ринку освітніх послуг відповідно до стандартів європейського простору вищої освіти. Крім того, формуємо своє власне освітнє середовище й культуру організації навчання та оцінювання навчальних досягнень студентів.

Організацію навчально-виховного процесу нерозривно пов’язуємо із забезпеченням соціально-побутових умов студентів. До їх послуг 5 сучасних гуртожитків, 6 спортзалів, спортивно-туристичні бази та комплекси, інтернет-кафе, санаторій-профілакторій, де одночасно можуть оздоровитися понад сто чоловік.

Університет надає можливість фахового оволодіння спеціальностями та спеціалізаціями, що дозволяє випускникам впевненіше почувати себе на ринку праці, створює умови для оволодіння інноваційними педагогічними та інформаційними технологіями. Загалом сьогодні зосереджуємо усі зусилля, аби підготувати висококваліфікованих спеціалістів, молодих, освічених людей, які в умовах бурхливого розвитку науки потрібні суспільству.